// Bez kategorii

Dzielnice Wilda i Łazarz w strefie płatnego parkowania – Komentarz eksperta dr inż. Jeremi Rychlewski

02 lutego 2021

Instytut Poznański

fot.

Od wczoraj strefa płatnego parkowania w Poznaniu obowiązuje również w dzielnicach Łazarz i Wilda, na razie na części ich obszaru.

Jakich można spodziewać się w związku z tym zmian?

Część zmian już widać, bo zanim wprowadzono opłaty, zmieniono oznakowanie i wyznaczono miejsca parkingowe.  Część miejsc zlikwidowano, niektóre z nich aby poszerzyć chodniki lub zasadzić drzewa i krzewy.  Zmienia się więc wygląd ulic – będzie na nich parkować mniej samochodów, za to będzie więcej zieleni i łatwiej będzie przejść chodnikami.  Widać więc wyraźnie zysk dla pieszych, którzy dzięki rezygnacji z parkowania na chodniku (w większości lokalizacji) uzyskają nie tylko więcej przestrzeni, ale też wyraźne wyznaczenie tej przestrzeni wysokimi krawężnikami, na które kierowcy nie będą mogli już wjeżdżać.

Kierowcy też zyskają.  Po pierwsze nie będzie już możliwości wjeżdżania na wysokie krawężniki z korzyścią dla stanu pojazdów.  Co jednak ważniejsze, likwidacji ulegają miejsca nielegalne, które np. blokowały widoczność kierowcom wyjeżdżającym z ulic podporządkowanych.  Spodziewam się więc, że będzie bezpieczniej, również dla kierowców.

Wprowadzenie płatności ma na celu kolejną zmianę, czyli zmniejszenie popytu na miejsca parkingowe.  Zmniejszenie to będzie szczególnie dotyczyć kierowców którzy parkowali samochody na Wildzie i Łazarzu, udając się tam do pracy lub na tramwaj do centrum.  Zmniejszy się też popyt ze strony osób wynajmujących mieszkania.  Natomiast stali mieszkańcy, zameldowani na stałe lub czasowo, uzyskają na tyle preferencyjne abonamenty, że raczej z samochodu nie zrezygnują.  W rezultacie na niektórych ulicach popyt na parkowanie zmniejszy się znacząco, dzięki czemu pomimo redukcji miejsc parkingowych nie będzie problemu ze znalezieniem takiego miejsca.  Na innych ulicach jednak liczba samochodów posiadanych przez mieszkańców może przewyższyć liczbę dostępnych miejsc i tam problem szukania miejsca pozostanie.

Co się stanie z kierowcami którzy dotychczas parkowali na Wildzie i Łazarzu, a nie będą mieli abonamentu mieszkańca?

Część z nich pewnie przesiądzie się do transportu zbiorowego, na rower czy inne lekkie elektryczne urządzenia transportu osobistego.  Część nie zrezygnuje z samochodu, tylko będą parkować dalej – na Grunwaldzie, Górczynie czy przy zakładach Cegielskiego.  Niektórzy pewnie kupią miejsca na parkingach prywatnych bądź drogi abonament.  Będą też tacy, którzy będą szukali miejsca do zaparkowania poza zasięgiem strefy, np. na terenach prywatnych.

Czy to dobrze że płatne parkowanie pojawia się na ulicach Łazarza i Wildy?

Uważam że tak, jest to bowiem rynkowa regulacja między podażą miejsc parkingowych i bardzo dużym popytem na parkowanie.  Tak ponieważ, mam nadzieję, usunie niezgodne z prawem parkowanie – parkowanie zasłaniające widoczność na skrzyżowaniach, blokujące chodniki, a czasami uniemożliwiające przejazd.  Tak ponieważ dotyczy obszarów dobrze obsługiwanych tramwajami, niekiedy też autobusami.  Tak, bo na ulicach będzie więcej zieleni, poprawiającej mikroklimat w gęstej zabudowie.  Tak, ponieważ kierowcy którzy parkują na swojej działce lub na wykupionym miejscu parkingowym płacą za to podatek, czy więc parkowanie na ulicy powinno być w takiej sytuacji bezpłatne?  Oczywiście wadą strefy jest obciążenie fiskalne mieszkańców, trzeba więc pilnować aby uzyskane przez Miasto pieniądze były dobrze wydawane.

Co do szczegółów strefy – mam pewne wątpliwości.  Obawiam się że będą ulice na których będzie dużo wolnych miejsc, ale też takie gdzie tych miejsc będzie brakować, tak jak to jest obecnie w centrum Poznania.  Mam też wątpliwości dotyczące jakości oznakowania czy niektórych szczegółów organizacji ruchu.  Rozwiązania zastosowane w strefie trzeba więc teraz obserwować i po roku rozważyć wprowadzenie zmian.

dr inż. Jeremi Rychlewski

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.

Zobacz więcej