Projekty

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu

fot. Bartosz Peterman / MSZ

Główne zadania Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej 2022-2024 w Poznaniu:

  • wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi w regionie;
  • poszerzenie dyskusji i wiedzy w środowiskach lokalnych o procesach i wydarzeniach międzynarodowych istotnych z punktu widzenia polskiej racji stanu;
  • animowanie dyskusji o polskiej polityce europejskiej oraz jej różnych koncepcjach, także w ujęciu historycznym i kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii solidarności europejskiej oraz bezpieczeństwa wszystkich członków UE;
  • opracowanie własnych oryginalnych koncepcji kształtowania porządku międzynarodowego, uwzględniającą specyfikę lokalną i regionalną;
  • rozwój kontaktów oraz współpracy między polskimi i zagranicznymi ośrodkami opiniotwórczymi.

 

Koordynacją pracy sieci RODM zajmuje się Akademia Dyplomatyczna MSZ.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2022-2024„.

 

Bieżącą działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu można śledzić na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych – Facebook oraz Twitter.

Cel projektu

Celem działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

Od 1 lutego 2022 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu jest prowadzony przez Instytut Poznański.

4 czerwca 2022 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu, przy współpracy między innymi z TVP Poznań oraz TVP ABC, zorganizował piknik charytatywny pn. „Mam tę moc” z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka na skwerze im. Obrońców Ukrainy 2022 w Poznaniu.

W wydarzeniu wzięła udział Amelia Anisovych, mała Ukrainka, która zachwyciła cały świat śpiewając piosenkę „Mam tę moc” z bajki „Kraina lodu” w kijowskim schronie.

Podczas wydarzenia odbyła się zbiórka pieniędzy (przy współpracy z Fundacją Św. Mikołaja) na odbudowę świetlicy dla dzieci w Iwano-Frankiwsku. Udało się uzbierać w sumie 3547,14 zł.

Dane kontaktowe

Adres: Młyńska 14 | 61-730 Poznań

E-mail: rodm@rodm-poznan.pl

Numer telefonu: 603 052 976

Zobacz także

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.

Zobacz więcej