// Bez kategorii

Po wizycie studyjnej w Holadnii: wuchta pomysłów i inspiracji

14 marca 2020

Instytut Poznański

To były 4 pracowite dni spędzone w atmosferze twórczej pracy dla społeczeństwa obywatelskiego. Nasz prezes, Jan Zujewicz, uczestniczył w wizycie studyjnej w ramach "Visegrad Civil Society Influential Program" organizowanej przez MSZ Królestwa Niderlandów.

fot. Tim van der Berg, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wizyta studyjna rozpoczęła się w niedzielę, 8 marca, w godzinach wieczornych, od spotkania integrującego wszystkich uczestników wydarzenia. W kolejnych dniach braliśmy udział w spotkaniach, prezentacjach, forach, dyskusjach i wielu innych aktywnościach, które miały na celu przybliżyć nam sposób funkcjonowania (raczej zinstytucjonalizowanej) części społeczeństwa obywatelskiego w Królestwie Niderlandów.

Wszyscy uczestnicy wizyty studyjnej "Visegrad Civil Society Influential Program" z 4 państw Grupy Wyszechradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Wszyscy uczestnicy wizyty studyjnej „Visegrad Civil Society Influential Program” z 4 państw Grupy Wyszechradzkiej w dzielnicy rządowej w Hadze.

Pierwszego pełnego dnia wyjazdu (poniedziałek 9 marca) najpierw odwiedziliśmy The Humanity Hub – zlokalizowaną w centrum Hagi kilku-piętrową przestrzeń dla NGO, które w swojej działalności realizują zadania humanitarne i działania związane z ochroną praw człowieka. Bardzo ciekawym wydarzeniem była także wizyta w niderlandzkim parlamencie, którą przygotowała dla nas organizacja o nazwie ProDemos. Dzień zakończyliśmy tzw. „speed datingiem”, wymieniając się doświadczeniami i informacjami z holenderskimi organizacjami.

Amsterdamska siedziba The National Postcode Lottery, holenderskiej gry losowej, z której zysk w ponad połowie jest przekazywany organizacjom pozarządowym.

Amsterdamska siedziba The National Postcode Lottery, holenderskiej gry losowej, z której zysk w ponad połowie jest przekazywany organizacjom pozarządowym.

Drugiego dnia uczestniczyliśmy w niezwykle inspirującym spotkaniu z przedstawicielami The National Postcode Lottery, która min. 50% swoich dochodów przeznacza na wsparcie organizacji obywatelskich. Zespół Loterii przedstawił nam najważniejsze założenia przedsięwzięcia i oprowadził po imponującej siedzibie. Po powrocie do Hagi (większość dnia spędziliśmy w Amsterdamie) spotkaliśmy się jeszcze z dwiema senatorkami: Tineke Huizinga-Heringa i Farah Karimi.

Trzeci dzień upłynął pod znakiem wyjazdu z Hagi i zwiedzenia kilku miejsc w okolicy: MuzeRijk, który jest lokalnym centrum (zbudowanym i prowadzonym w sposób wspólnotowy) społeczności, który jest prowadzony na zasadach komercyjnych, a także Uniwersytetu w Nijmegen, na którym spotkaliśmy się z prof. Lau Schulpenem, autorem “The NGO Funding Game”, który opowiedział nam o warunkach finansowania niderlandzkich NGO. Ostatnim elementem trzeciego dnia i całej wizyty było spotkanie w Niderlandzkim Instytucie Praw Człowieka z Johnem Morijnem. W czwartek, 12 marca każdy z nas udał się do swojego kraju.

Wszyscy uczestnicy wizyty - międzynarodowy (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) zespół działaczy społecznych - przed MuzeRijk - holenderskim centrum społecznym.

Wszyscy uczestnicy wizyty – międzynarodowy (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) zespół działaczy społecznych – przed MuzeRijk – holenderskim centrum społecznym.

Możliwość udziału w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Holendrów była dla nas ogromnym przeżyciem i szansą. Szansą na skonfrontowanie polskich warunków rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z tymi, które panują w Niderlandów. I okazuje się, że w tym porównaniu nie wypadamy źle 🙂 Są oczywiście różnice, i te właśnie różnice stały się dla nas inspiracją do doświadczeń, które przywozimy do Polski i w perspektywie długofalowej będziemy chcieli je wprowadzić do polskiego systemu społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z najciekawszych mechanizmów, które powinniśmy w Polsce wprowadzić, jest zdecydowanie The National Postcode Lottery, która daje ogromną szansę zgromadzenia obywateli wokół wspólnego celu. Niestety, prowadzenie takiej działalności nie jest dzisiaj możliwe ze względu na ustawowo zapisany monopol państwa.

===

Udział w wizycie studyjnej Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich w ramach Priorytetu 5. Wsparcie doraźne.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.

Zobacz więcej