Projekty

Polska wspiera Wolne Narody

fot.

W tym roku Instytut Poznański zrealizował projekt „Polska wspiera Wolne Narody” polegający przede wszystkim na zwróceniu uwagi opinii publicznej (zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju) na kwestie związane z dzielnie walczącym przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy narodem ukraińskim, a także na naród białoruski, który od wielu lat jest uciśniony przez białoruski reżim Łukaszenki.

Za pośrednictwem projektu chcieliśmy pokazać aktualnie mieszkającej w Poznaniu społeczności białoruskiej i ukraińskiej, że Polska wspiera dążenia ich narodów do samostanowienia oraz niepodległości. Chcieliśmy także doprowadzić do integracji Polaków z Białorusinami oraz Ukraińcami poprzez realizację pikniku dla Wolnych Narodów. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób zainspirowaliśmy Polaków, Ukraińców i Białorusinów do podejmowania różnego rodzaju aktywności, które udowodnią, że wspólne inicjatywy mają sens i poprzez połączenie sił tych narodów możemy wiele osiągnąć.

Co więcej, w Poznaniu aktualnie przebywa kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców i Białorusinów – chcieliśmy, aby te osoby, gdy wrócą do swoich ojczyzn, mogły dzielić się pozytywnymi odczuciami ze swoimi rodakami względem Polaków i Polski. Wierzymy, że poprzez projekt „Polska wspiera Wolne Narody” mogliśmy ten cel zrealizować. W ten sposób stworzyliśmy pozytywny klimat i jeszcze bardziej wzmocniliśmy pozytywny wizerunek Polski na Białorusi i Ukrainie.

Oprócz organizacji pikniku charytatywnego, Instytut Poznański zainicjował zbiórkę podpisów pod petycją do Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia w naszym mieście skweru Wolnych Narodów. Po przeprowadzeniu zbiórki został złożony oficjalny wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania Grzegorza Ganowicza o utworzenie skweru.

 

 

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023″.

Nazwa zadania: „Polska wspiera Wolne Narody”

Wartość dofinansowania: 186 000,00 zł

Cel projektu

Doprowadzenie do pogłębienia integracji Polaków, Białorusinów i Ukraińców poprzez realizację wspólnych inicjatyw, zwiększenie pozytywnego wizerunku Polski wśród społeczności białoruskiej i ukraińskiej, upamiętnienie Wolnych Narodów - Polski, Białorusi i Ukrainy, a także stworzenie pozytywnego klimatu dla relacji polsko-białorusko-ukraińskich

Głównym zadaniem projektu było zaangażowanie społeczności ukraińskiej i białoruskiej w organizację wspólnego pikniku charytatywnego dla Wolnych Narodów, podczas którego – oprócz wspólnej zabawy oraz integracji – miały być przekazywane treści o tym, jak bardzo narody białoruski i ukraiński pragną wolności. Piknik charytatywny odbył się 26 sierpnia 2023 r. na skwerze im. Obrońców Ukrainy w Poznaniu, w ramach którego udział wzięło ok. 400 Polaków, Ukrainców i Białorusinów.

Piknik miał na celu propagowanie jedności i solidarności między Polakami, Białorusinami i Ukraińcami, jednocześnie wspierając szczytny cel – zbiórkę funduszy na rzecz świetlicy dla dzieci w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie. Symbolem tegorocznego pikniku była wolność oraz współpraca między naszymi narodami. Wierzymy, e poprzez wspólną celebrację tych wartości mogliśmy wzmocnić więzi między naszymi narodami i zainspirować innych do działania na rzecz dobra wspólnego. Razem tworzymy przestrzeń, w której wolność i solidarność stają się źródłem inspiracji.

„Wolność jest jak promień słońca, który rozjaśnia każdy aspekt naszego życia. To wiatr we włosach, kiedy stawiamy pierwszy krok w nieznane. To możliwość wyboru, który kształtuje nasze losy. Wspólnie na pikniku charytatywnym dla Wolnych Narodów chcieliśmy stworzyć piękny obraz solidarności, gdzie każdy gest wspierający wolność stanie się puentą naszej wspólnej historii”.

– mówi Kevin Nowacki, prezes Instytutu Poznańskiego

 

Pomysł na piknik charytatywny dla Wolnych Narodów narodził się z pragnienia połączenia sił różnych narodowości i wspólnego działania na rzecz wartości takich jak wolność, solidarność oraz pomoc potrzebującym. Piknik był doskonałą na pokazanie, że różnorodność naszych narodów jest naszą siłą i wspólnie możemy tworzyć piękne historie solidarności i pozytywnych zmian

Podczas pikniku każda z uczestniczek – niezależnie czy była Polską, Ukrainką czy Białorusinką – otrzymała wianek. Ten symboliczny gest miał głębokie znaczenie, ponieważ wianki te były nie tylko ozdobą, ale także manifestacją jedności Wolnych Narodów oraz dążenia do wolności.

Każdy wianek był wyjątkowy, bogato zdobiony barwnymi kwiatami, symbolizującymi różnorodność i piękno każdej kultury. Wplecione wianki stanowiły metaforę zjednoczenia, gdzie różne elementy tworzyły harmonijną całość – podobnie jak narody, wspólnie dążące do wolności i niezależności.

Wianki na głowach każdej uczestniczki przypominały o sile jedności i wspólnego dążenia do wolności.

W ramach projektu „Polska wspiera Wolne Narody” powstał również okolicznościowy album w języku polskim, rosyjskim i angielskim, w którym zaprezentowaliśmy efekty projektu, a także przedstawiliśmy działania Polaków wspierające narody ukraiński i białoruski w dążeniu do wolności. 15 grudnia – w ostatnim dniu projektu – album rozdaliśmy mieszkańcom Poznania, Ukraińcom i Białorusinom mieszkającym w Poznaniu i powiecie poznański, a także radnym Miasta Poznania czy przedstawicielom organizacji pozarządowych.

Album jest również dostępny online:

WOLNE_NARODY_album_ang_ros

Zobacz także

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.

Zobacz więcej