Raport Centrum Analiz Instytutu Poznańskiego
30 grudnia 2022

O koncentracji i dekoncentracji Polski

Nie trudno jest nie zauważyć, że polskie życie publiczne oraz gospodarcze koncentruje się w obrębie aglomeracji warszawskiej. Wiele osób wykształconych, ambitnych i aktywnych staje przed wyborem: czy przeprowadzić się do Warszawy w celu znalezienia lepszej pracy, większych wyzwań zawodowych, wyższego wynagrodzenia, czy pozostać w rodzinnej miejscowości lub większym mieście znajdującym się blisko rodzinnej miejscowości.

Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę badań nad problematykę koncentracji społeczeństwa polskiego, jej skutkami oraz nad optymalnymi sposobami dokonania dekoncentracji. W artykule autor poruszył takie zagadnienia jak:

  • dekoncentracja a deglomeracja,
  • przykłady dekoncentracji ośrodków publicznych w Polsce,
  • koszty koncentracji,
  • dekoncentracja na przykładzie Niemiec,
  • przykład częściowej dekoncentracji na przykładzie Czech,
  • rozwój infrastruktury

Serdecznie zapraszamy do lektury oraz udostępnienia naszego materiału.

Dr Kalikst Nagel

Poznaniak, choć nie z urodzenia, to z wyboru. Absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prawnik wykształcony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – tu zdobył zarówno tytuł zawodowy magistra prawa jak i stopień naukowy doktora nauk prawnych. Pracę doktorską napisał z zakresu filozofii praw człowieka, korzystając z narzędzi teoriiprawa – tytuł rozprawy brzmia... Zobacz więcej

Pozostałe raporty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.

Zobacz więcej