Raport Centrum Analiz Instytutu Poznańskiego
30 grudnia 2022

Wyzwania związane z projektowaniem dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego

Nowoczesne jednostki samorządu terytorialnego w sposób regularny i cykliczny opracowują różnego rodzaju dokumenty strategiczne. Motywem do ich opracowania są zarówno przepisy zewnętrzne, jak i uwarunkowania wewnętrzne.

W niniejszym opracowaniu zostaną omówione wyzwania przed jakimi stają zespoły opracowujące dokumenty strategiczne w samorządach. Omawiane wyzwania maja charakter uniwersalny i mogą być odniesione do wszystkich polskich samorządów. Są one oparte na wieloletnich doświadczeniach autora we współpracy z samorządami w wielu projektach. Na końcu niniejszego opracowania znajduje się krótkie omówienie wybranych aspektów związanych z powstawaniem jednego z dokumentów strategicznych, który powstawał w ciągu ostatnich lat dla samorządu miasta Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem wyznań, przed jakimi stawali jego realizatorzy.

Serdecznie zapraszamy do lektury oraz udostępnienia naszego materiału.

Prof. dr hab. Jan Fazlagić

Ekspert od zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania kapitałem intelektualnym a także samorządu terytorialnego. Jeden z prekursorów Knowledge Management w Polsce. W latach 2017-2020 był ekspertem Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), jednostce podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odpowiadał m.in. za opiniowanie aktów prawnych, opracowywanie ekspertyz oraz reprezentowanie NIST w gronach ... Zobacz więcej

Pozostałe raporty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.

Zobacz więcej